DOSEŽKI 2023/2024

Dosežki iz znanja

 

Na državnem tekmovanju iz angleščine je srebrno priznanje osvojil:

Adam Okorn, 9. r.

Mentorica: Nina Kobal

 

Na šolskem tekmovanju iz znanja geografije je bronasto priznanje osvojila:

Lara Imperl, 8. r.

Mentorica: Mateja Jazbec

 

Na šolskem tekmovanju s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje so priznanje osvojili:

 1. razred: Elena Janežič, Luna Šuštaršič
 2. razred: Žana Mlakar, Ajda Šuštaršič, Karin Škoporc, Neža Vencelj
 3. razred: Tara Janežič, Alja Jene
 4. razred: Kristjan Škoporc
 5. razred: Lina Kalšek
 6. razred: Maša Kramar
 7. razred: Lara Imperl
 8. razred: Lana Kalšek

Mentorji: Magda Flajs, Marjetka Hočevar, Polona Trebše, Tadeja Mrgole, Vesna Perko

Na šolskem tekmovanju Matemček so bronasto priznanje osvojili:

 1. razred: Zala Blažič, Arijana Elkasović, Žana Mlakar, Ajda Šuštaršič, Neža Vencelj, Iza Vodenik, Karin Škoporc, Tinkara Dolničar

 

 1. razred: Alja Jene, Jaka Tramte, Laura Vencelj, Oskar Kukec, Neja Mrgole, Aljoša Stušek

 

 1. razred: Sian Mrgole, Sven Gorenjec Očko

 

 1. razred: Gaber Železnik

 

 1. razred: Miha Kobold

 

 1. razred: Jakob Hočevar

 

 1. razred: Ana Janežič, Lara Imperl

 

 1. razred: Janez Vodenik

Mentorji: Magda Flajs, Polona Trebše, Irena Muzga, Tadeja Mrgole, Miha Povšič

 

Na šolskem tekmovanju Matemček so biserno priznanje osvojili:

 1. razred: Luna Šuštaršič, Elena Janežič, Manca Mrgole, Filip Borštnar, Nik Lovše, Miha Prijatelj, Gal Strah Tratar, Živa Kotar

 

 1. razred: Ota Jamšek.

Mentorici: Magda Flajs, Marjetka Hočevar

 

Na državnem tekmovanju Matemček sta srebrno priznanje osvojili:

Manca Mrgole (1. r.) in Alja Jene (3. r.)

Mentorici: Marjetka Hočevar, Polona Trebše

 

Na šolskem tekmovanju iz znanja zgodovine je bronasto priznanje osvojila:

Lana Kalšek, 9. r.

Mentorica: Irena Klukej

 

Na šolskem tekmovanju Vesela šola je bronasto priznanje osvojil:

Janez Vodenik, 9. r.

Mentorica: Irena Klukej

 

Na šolskem tekmovanju v znanju matematike za Vegovo priznanje so bronasto priznanje osvojili:

 1. razred: Manca Mrgole, Živa Kotar, Elena Janežič, Gal Strah Tratar

Mentorica: Marjetka Hočevar

 1. razred: Zala Blažič, Nuša Sitar, Neža Vencelj, Tinkara Dolničar, Arijana Elkasović

Mentorica: Magda Flajs

 1. razred: Alja Jene, Jaka Tramte

Mentorica: Polona Trebše

 1. razred: Laura Kovač, Maj Tomažič, Sven Gorenc Očko

Mentorica: Irena Muzga

 1. razred: Matija Hočevar, Jakob Vodenik

Mentorica: Tadeja Mrgole

 1. razred: Aleks Imperl, Žana Kastelic

Mentor: Miha Povšič

 1. razred: Mark Repovž, Adam Vodenik

Mentor: Miha Povšič

 1. razred: Lara Imperl, Alja Tratar

Mentor: Miha Povšič

 1. razred: Lan Trpinc, Adam Okorn, Samo Umek

Mentor: Miha Povšič

 

Na šolskem tekmovanju iz fizike za Stefanova priznanja je bronasto priznanje  in priznanje Čmrlj prejel:

Samo Umek, 9. r.

Mentor: Miha Povšič

 

Na 58. srečanju najmlajših filmskih in video ustvarjalcev Slovenije so s filmom Perišče zlato plaketo prejeli:

Renato Kovač (8. r.), Lara Imperl (8. r.), Ana Janežič (8. r.), Enej Jazbec, Luka Jazbec in Manca Grozde.

Snemanje je potekalo v lanskem šolskem letu, izbor in razglasitev rezultatov pa v šolskem letu 2023/2024.

Mentorja: Magda Flajs, Tomaž Pavkovič

 

Na šolskem tekmovanju Logična pošast so bronasto priznanje osvojili:

 1. razred: Filip Boštnar, Luna Šuštaršič

Mentorica: Marjetka Hočevar

 1. razred: Karin Škoporc, Arijana Elkasović, Nuša Sitar

Mentorica: Magda Flajs

 1. razred: Laura Vencelj, Jaka Tramte, Tara Janežič

Mentorica: Polona Trebše

 1. razred: Maj Tomažič, Laura Kovač, Tea Knez, Stela Trbovec, Zala Suhodolčan, Urban Jamšek

Mentorica: Irena Muzga

 1. razred: Matija Hočevar, Gašper Prijatelj

Mentorica: Tadeja Mrgole

 1. razred: Miha Kobolj, Žana Kastelic, Alja Bartolj, Lina Kalšek

Mentor: Miha Povšič

 1. razred: Maša Kramar, Jakob Hočevar

Mentor: Miha Povšič

 1. razred: Lara Imperl, Renato Kovač, Alja Tratar

Mentor: Miha Povšič

 1. razred: Vitja Perko, Lan Trpinc, Samo Umek, Adam Okorn

Mentor: Miha Povšič

 

 

Na šolskem tekmovanju Logična pošast so biserno priznanje osvojili:

 1. razred: Nik Lovše, Manca Mrgole, Gal Strah Tratar

Mentorica: Marjetka Hočevar

 1. razred: Ota Jamšek, Neža Vencelj

Mentorica: Magda Flajs

 1. razred: Alja Jene, Oskar Kukec, Neja Mrgole

Mentorica: Polona Trebše

 1. razred: Sian Mrgole

Mentorica: Irena Muzga

 1. razred: Jakob Vodenik

Mentorica: Tadeja Mrgole

 

Na državnem tekmovanju Logična pošast so priznanje za sodelovanje osvojili:

 1. razred: Elena Janežič, Nik Lovše, Manca Mrgole, Gal Strah Tratar

Mentorica: Marjetka Hočevar

 1. razred: Neja Mrgole

Mentorica: Polona Trebše

 

 1. razred: Sian Mrgole

Mentorica: Irena Muzga

 1. razred: Maša Kramar

Mentor: Miha Povšič

 1. razred: Alja Tratar

Mentor: Miha Povšič

 1. razred: Vitja Perko

Mentor: Miha Povšič

 

Na državnem tekmovanju Logična pošast je srebrno priznanje osvojila:

Ota Jamšek, 2. razred

Mentorica: Magda Flajs