Spoštovani starši!

Na podlagi 44. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) objavljamo vpis otrok v prvi razred osnovne šole za šolsko leto 2018/2019.

V prvi razred se vpišejo otroci, ki bodo v koledarskem letu dopolnili starost 6 let (otroci rojeni od 1. januarja do 31. decembra 2012).

Starši imate pravico vpisati otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno prebiva, ali pa v drugo osnovno šolo, če le–ta šola s tem soglaša.

Pomembno je, da starši najprej vpišejo otroka v svojem primarnem okolišu (kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče), vlogo za prepis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, najpozneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis.

Vpis v prvi razred bo potekal v OŠ Tržišče v prostorih šolske svetovalne službe (I. nadstropje – levo) v sledečih terminih:

– v ponedeljek, 12. 2. 2018, od 14.30 do 16.00,

– v četrtek, 15. 2. 2018, od 7.30 do 10.00 in od 14.30 do 16.00.

Vpis je možen tudi vsak ponedeljek in četrtek po predhodnem dogovoru na telefonski številki 07 620 13 92.

Bojana Pešec, svetovalna delavka

Zvonka Mrgole, ravnateljica

(Skupno 183 obiskov, današnjih obiskov 1)