Četrto srečanje bralne čajanke na šoli je potekalo na prvi pomladni dan – 21. marca. Ker ta dan obeležujemo tudi svetovni dan poezije, je bilo naše druženje obarvano z rimami, saj smo prebirali pesmi slovenskih pesnikov. Ob branju in poslušanju pesmi Toneta Pavčka, Ferija Lainščka in Bine Štampe Žmavc smo začutili igrivost in navihanost, v pesmih Karla Destovnika Kajuha smo odkrivali pesnikova čustva z vojno tematiko, medtem ko so nas pesmi Borisa A. Novaka opomnile, da besedne igre dopuščajo prosto pot bralčevi domišljiji. Izmenjavanje mnenj o izbranih pesmih smo dopolnili z branjem poslanice Dušana Merca, predsednika Društva slovenskih pisateljev, ki je le še potrdil naše mnenje, da bralci vse redkeje posežemo po pesniških zbirkah, zato so le-te zapostavljene. Kdo ve, morda bo sedaj drugače in bodo pesniške zbirke pogosto v naših rokah.

Vesna Perko, učiteljica