LDN OŠ Tržišče  za šolsko leto 2019-20

Letno poročilo OŠ Tržišče  za šolsko leto 18-19

Pravilnik o šolski prehrani

LDN OŠ Tržišče za šolsko leto 2017/2018

LDN OŠ Trzisce za šolsko leto 2016/2017

Letno poročilo OŠ Tržišče za šolsko leto 2016/2017

LDN OŠ Tržišče za šolsko leto 2015/2016

Letno poročilo OŠ Tržišče za šolsko leto 2015/2016

Pravila šolskega reda 2016