Tretji petek v novembru smo na OŠ Tržišče pripravili Ekodan. Tema dejavnosti je bila v vseh razredih varovanje okolja. V sklopu dneva pa smo obeležili tudi Tradicionalni slovenski zajtrk. Učenci so v razredih ustvarjali v raznih delavnicah, kjer so se pogovarjali o tem, kako lahko sami prispevamo k varovanju okolja. Razmišljali so o možnostih recikliranja in ponovne uporabe odpadnih materialov. V delavnicah so izdelali veliko izdelkov, ki jih lahko uporabimo za različne namene.

Z veseljem so pojedli zajtrk, ki so ga skrbno pripravile kuharice, nato pa so si ogledali še film S čebelo do medu in ob koncu vsi skupaj zapeli pesem Lojzeta Slaka Čebelar.

Ob zaključku dneva so pripravili razstavo izdelkov. Dan je vsem učencem prinesel bogato paleto spoznanj s področja varovanja okolja.

Zvonka Mrgole, ravnateljica