Organizacija dela v ob prekinitvi izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti v OŠ Tržišče – NAVODILA

Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19, bo v vzgojno izobraževalnih zavodih na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje začasno prepovedano zbiranje ljudi v šolah.

To pomeni, da se vzgojno izobraževalna dejavnost ne bo izvajala fizično v vrtcih in šolah.  Tudi v OŠ Tržišče bo od ponedeljka dalje pouk v šoli prekinjen.

Navodila za starše in učence :

  • Od ponedeljka, 16. 3. 2020 do 29.3.2020 učenci opravljajo svoje učne obveznosti na domu.
  • Razrednik preko e-asitenta obvesti starše oz. učence o nalogah, ki naj jih izpolnjujejo za posamezno predmetno področje.
  • Navodila za delo boste starši oz. učenci prejeli po 9.00 uri za posamezen dan.
  • E asistent naj bi od torka  dalje šolam brezplačno omogočil modul komunikacija, preko katerega  bo možno sodelovanje in izmenjava informacij.
  • Po potrebi se za pomoč v času med 00 in 12.00 uro obrnejo na učitelja preko e-asistenta, telefona, skajpa, …. oz. po dogovoru z učiteljem.
  • Učenci rešujejo naloge tudi s pomočjo didaktičnih pripomočkov, e učbenikov na internetu in s pomočjo dodatnih navodil učitelja.
  • Učenci so dolžni redno spremljati navodila učiteljev, njihovo pošto potrditi in sproti opravljati svoje obveznosti.
  • Starše prosimo, da poskrbijo za izpolnjevanje nalog učencev.
  • Prosimo, da redno spremljate dogajanje in ustrezno ukrepate.

V upanju na čimprejšnjo rešitev situacije vas lepo pozdravljam.

Tržišče, 13.3.2020                                                                                           Zvonka Mrgole, ravnateljica