Pri pouku slovenščine smo obravnavali besedilno vrsto opis igre. Učiteljica nam je za domačo nalogo določila, da opišemo družabno igro, ki so se jo nekoč igrali otroci ali naši starši, in jo pri naslednji šolski uri tudi predstavimo. Tako smo odšli na šolsko igrišče, kjer smo pojasnili svojim sošolcem potek igre in pravila, nato pa smo jo tudi odigrali. Učna ura je bila zabavna in prijetna.

Na novo naučene družabne igre, kot so gnilo jajce, ristanc, zemljo krast, križci in krožci v naravi, trden most itd., bomo zagotovo še preizkusili.

Šestošolci