Obvestilo NIJZ v zvezi s povečanim številom karanten oz. okužb in posledično zamudami pri izdaji odločb