Organizacija dela v času izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti v OŠ Tržišče v času od 9. 11. 2020 dalje

 

NAVODILA

Zaradi trenutnih epidemioloških razmer in preprečevanja prenosa okužb s SARS Cov-2, se bo v vzgojno-izobraževalnih zavodih na podlagi okrožnice MIZŠ od 9. 11 do 13. 11. 2020 izvajal pouk na daljavo za vse učence od 1.- 9. razreda.

 

Navodila za starše in učence :

 

 • Od ponedeljka, 9. 11. 2020, do petka, 13. 11. 2020, se za vse učence od 1. do 9. razreda izvaja pouk na daljavo.

 

 • Po dogovoru bomo za učence od 1.-5. razreda izvajali pouk preko e-pošte, Google spletnih učilnic in ZOOM-a .
 • Za učence od 6.-9. razreda pa bo pouk potekal preko aplikacije TEAMS, ki so jo učenci spoznali že v preteklem tednu.
 • Pouk bo potekal po prilagojenem urniku, ki bo urejen v eAsistentu.
 • Po urniku se bo izvajal tudi DSP in ISP, ki jo izvajajo učitelji in specialne pedagoginje.
 • Starše in učence vabimo, da se v primeru potreb po pomoči obrnejo na njih preko sporočila v eAsistentu.
 • Učitelji podrobneje seznanijo starše z načinom dela in možnostmi komunikacije.
 • Začetek pouka je ob 7.30 in ves čas pouka so učitelji  na voljo učencem preko  Teams-a za dodatna navodila oz. vprašanja, pojasnila.
 • Po potrebi se učenci  v času med 8.00 in 14.00 obrnejo za pomoč na učitelja preko dogovorjenega kanala.
 • Učenci rešujejo naloge tudi s pomočjo didaktičnih pripomočkov, e-učbenikov na internetu in s pomočjo dodatnih navodil učitelja.
 • Učenci so dolžni redno spremljati navodila učiteljev in sproti opravljati svoje obveznosti, kar je pogoj za evidentirano prisotnost pri pouku. 
 • V primeru, da se učenec ne bo odzival, bomo beležili odsotnost od pouka.
 • Starše prosimo, da spodbujajo učence in poskrbijo za izpolnjevanje delovnih obveznosti učencev in da dokaze o svojem delu redno pošiljajo učitelju.
 • Tudi v času pouka na daljavo bo učencem na voljo knjižnica, o čemer vas bo konkretneje obvestila knjižničarka Irena Klukej.
 • Starši in učenci se lahko v primeru težav ali morebitnih stisk obrnete na  razrednika, svetovalno službo ali ravnateljico preko eAsistenta.
 • Prosimo, da vsi vključeni spremljate dogajanje in ustrezno ukrepate.
 • MIZŠ je sprejelo tudi sklep o možnosti priprave toplih obrokov za učence, ki imajo subvencionirano prehrano. V zvezi s tem vam prilagamo poziv, ki smo ga prejeli z občine in vas prosimo, da nas obvestite, če želite otroka prijaviti za topel obrok.
 • Želimo vam kar se da uspešno delo in predvsem ostanite zdravi.

 

V pričakovanju čimprejšnje vrnitve v šolo vas lepo pozdravljam.

Tržišče, 6. 11. 2020                                                                                Zvonka Mrgole, ravnateljica