Letos smo si v 5. razredu zastavili cilj, da bomo izvajali pouk malo drugače. Ves čas izvajamo dejavnosti, s katerimi učencem prikažemo, da so vsebine v delovnih zvezkih pomembne, na kakšen način jih uresničujemo in potrebujemo v nadaljnjem življenju. Hkrati spoznavajo različne poklice in njihovo delovanje v družbi. Tako so učenci bili že kuharji, televizijski voditelji, detektivi, raziskovalci, šolski inšpektorji, zdravniki, policisti, poštarji, natakarji … Velikokrat pa imamo učilnico kar na igrišču, kjer z gibanjem utrjujemo snov.

Tadeja Mrgole, učiteljica 5. r.