Vzgojno-izobraževalna dejavnosti v OŠ Tržišče  

v času od 9. 11. 2020 dalje

OBVESTILO – PREHRANA

Spoštovani starši, 

s strani Ministrstva smo dobili obvestilo, da bomo šole od ponedeljka 9. 11. 2020 dalje zagotavljale topli obrok za učence, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo

Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3 dohodkovni razred otroškega dodatka). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino. Torej vsem, ki imate že sedaj subvencionirano (brezplačno) kosilo. 

Starši otroka na topli obrok (kosilo) prijavite preko šole. Šola bo preverila upravičenost do prejema brezplačnega kosila in vas obvestila o času in načinu prevzema kosila.

Obveščamo vas, da je Občina Sevnica v skladu z okrožnico MIZŠ o zagotavljanju brezplačnega toplega obroka za učence, ki imajo subvencionirano prehrano na šolo posredovala dopis v zvezi z izvedbo. 

Za naše učence se bo po planu občine pripravilo kosilo na OŠ Krmelj.

 

Prosimo vas, da v kolikor želite prevzemati kosilo v času izobraževanja na daljavo, svojega otroka prijavite do ponedeljka, 9. 11. 2020, do 12. ure. Skladno s pozivom, ki smo ga prejeli od Občine Sevnica, se bo topli obrok zagotavljal od četrtka 12. 11. 2020 dalje.

Prijavo oddajte po mailu na: o-trzisce.nm@guest.arnes.si ali na tel. številko 07 818 54 70.

 

Napišite oz. sporočite ime in priimek, razred otroka ter šolo, v kateri šoli boste prevzeli obrok.

 

V pričakovanju čimprejšnje vrnitve v šolo vas lepo pozdravljam.

 

Zvonka Mrgole, ravnateljica

 

Tržišče, 5. 11. 2020