Prijave na prehrano se na podlagi Zakona o šolski prehrani urejajo preko eAsistenta, praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto, lahko tudi kadarkoli med šolskim letom, in sicer preko eAsistenta ali na elektronski naslov lucija.umek@ostrzisce.si. Posamezni obrok za odsotnega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti.

Posamezni obrok (malica, kosilo) je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi do 11.00 za naslednji šolski dan. Odjavljanje obrokov je lahko sledeče:

  • preko aplikacije eAsistent,
  • v tajništvo po telefonu 07 81 85 476.

Nepravočasna odjava subvencionirane prehrane pomeni za starše plačilo polne cene. Učenec, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za malico oz. kosilo za prvi dan odsotnosti.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.