V petek, 11. 10. 2019, so bili učenci 1. razreda sprejeti v šolsko skupnost. Ob tem sta jim nekaj spodbudnih besed povedali razredničarka Magda Flajs in ravnateljica Zvonka Mrgole. V imenu šolske skupnosti jih je pozdravil in jim čestital namestnik predsednice Filip Okorn. Učenci so obljubili, da se bodo trudili biti dobri učenci, še posebej pa se bodo trudili za dobre medsebojne odnose.

Magda Flajs, razredničarka 1. razreda