Pri pouku angleščine smo se odločili, da zaigramo pravljico Trnuljčica. Najprej smo prebrali knjigo The Sleeping Beauty, potem pa smo napisali scenarij za film. Sprva smo ga napisali v slovenščini, nato pa smo ga prevedli v angleški jezik. Ko smo si razdelili vloge, smo takoj začeli vaditi. Nekaj težav smo imeli, ker smo se morali naučiti celotno besedilo na pamet, vendar smo to brez težav opravili. Naslednji teden smo v šolo prinesli rekvizite in predstavo tudi posneli. Pri tem smo se zelo zabavali in upamo, da kaj takega še kdaj ponovimo.

učenci 5. razreda