SPOŠTOVANI  STARŠI

Kot ste seznanjeni, se v ponedeljek, 18. maja, odpirajo šolska vrata za učence 1. triade. V sporočilu vas seznanjamo z osnovnimi informacijami o poteku dela na naši šoli.

V zvezi s prihodom v šolo in vključitvijo otroka v dejavnosti ste svoje odločitve že posredovali razrednikom. Temu smo prilagodili organizacijo pouka na šoli.

Prsimo vas, da učenec s seboj prinese podpisano izjavo starša, da učenec v zadnjih 14 dneh ni imel bolezni s simptomi, podobnimi korona virusu (izjava je priloga Higienskih priporočil za izvajanje pouka, NIJZ, 8. 5. 2020).

Šolski avtobus bo vozil po  ustaljenem voznem redu na vseh linijah. V skladu s priporočili morajo učenci vozači ves čas prevoza nositi masko. Starše prosimo, da učencem po možnosti zagotovite pralne maske, po potrebi jih bodo dobili tudi v šoli prvi dan.

Če ste sporočili, da boste otroka sami pripeljali v šolo, prosimo, da ga v primeru, da potrebujete jutranje varstvo pripeljete skladno z vašimi potrebami, v kolikor ne bo v JV, ga pripeljite največ 15 minut pred začetkom pouka.

Ob prihodu v šolo učenci vstopajo PRI GLAVNEM VHODU, kjer bo učenca sprejel dežurni učitelj in mu podal navodila za ravnaje naprej,  STARŠI PA PRAVILOMA NE VSTOPATE V ŠOLO.

V šolo gredo učenci v koloni in v razdalji 1,5 m. Takoj pri vhodu v šolo morajo roke razkužiti z razkužilom.

V garderobah je le toliko učencev in na takih mestih, da ohranjajo predvideno razdaljo.

Nato gredo v razred, si ponovno umijejo roke in se usedejo na stol s svojim imenom.

Po končanem pouku bodo učenci, ki so v OPB, ostali z učiteljem v učilnici oz. na dogovorjenem prostoru. V spremstvu bodo odšli tudi na avtobus.

Če boste prišli otroka iskat, POZVONITE PRI VHODU V 1. TRIADO NA ZVONCU 1. RAZREDA  in s tem sporočite učitelju, da želite prevzeti otroka. Učitelj bo otroka poslal iz učilnice, vi pa ga sprejmete pred vhodom.

 

UČILNICE IN OSTALI  PROSTORI

  • Pouk bo za učence na naši šoli  potekal v matičnih učilnicah.
  • V učilnicah bo določeno mesto za učenca iz imenom in priimkom, ter razporeditev miz na ustrezni razdalji.
  • V učilnicah in hodniku bodo talne oznake za potrebne koridorje za gibanje otrok
  • S higienskimi robčki bodo učenci poskrbeli čiščenje miz pred in po malici, ki bo potekala v učilnici (po možnosti prosimo starše, da učencem daste v torbico tudi higienske robčke).
  • Kosilo bodo učenci pojedli v jedilnici, ki bo prav tako ustrezno pripravljena in zagotovljena varnostna razdalja na 1,5 m,

 

PRIHOD UČENCEV V UČILNICO, ZAGOTAVLJANJE HIGIENE IN DISTANCE, GIBANJE UČENCEV PO ŠOLI

  • Učenci v razredu ne nosijo zaščitnih mask.
  • Učence je potrebno podučiti, kakšna je pravilna uporaba zaščitnih mask in kako jih po uporabi snamemo. Takrat si tudi temeljito umijemo roke. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf
  • V sanitarije učenci vstopajo posamično, priporočajo odpiranje vrat s komolcem, roke si temeljito umijejo.
  • OPB bo organiziran v skupinah po razredih. Če bo število učencev v določenem obdobju manjše, se bodo združevali v eno skupino skladno z upoštevanjem števila udeležencev v skupini.

 

UKREPANJE V PRIMERU SUMA OKUŽBE UČENCA ALI ZAPOSLENEGA S KORONA VIRUSOM

  • V primeru suma z okužbo pokličemo starše, da učenca pridete iskat. Do takrat se otroka osami v sobi za izolacijo. Zaposleni pa mora takoj domov in obvesti svojega osebnega zdravnika. Tako starši kot zaposleni morajo o potrjeni okužbi takoj obvestiti šolo. Podrobna navodila o postopkih so navedena na 12. in 13. strani Higienskih priporočil za izvajanje pouka v osnovni šoli (NIJZ, 8. 5. 2020).

 

Ravnateljica: Zvonka Mrgole