“Telesna, umska in duhovna raven delujejo v medsebojni povezavi.

Spodbujajte telo, kolikor hočete.

Toda dokler ne boste prenovili tudi stanje uma in duha,

ne boste spoznali zdravega življenja in vitalnosti.”

Greg Anderson

 

 

1 KRATKA PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI SLOVENSKE MREŽE ZDRAVIH ŠOL

Koncept mreže šol, ki promovirajo zdravje, se je razvil že v 80. letih prejšnjega stoletja. K temu so pripomogli strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), Sveta Evrope in Evropske komisije, ki so se zavedali, da lahko načrtno in sistematično zasnovani programi pomembno vplivajo na zadovoljstvo učencev, njihovo samopodobo, vedenje v zvezi z zdravjem, odnos do zdravja in življenja nasploh.

Oblikovala se je Evropska mreža zdravih šol – SHE mreža (Schools for Health in Europe), ki se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov. Usmerila se je k razvojnim programom za promocijo zdravja, v zadnjem času predvsem na področje zdrave prehrane in gibanja, duševnega zdravja kot zelo pomembnih varovalnih dejavnikov, evalvacijo učinkov preventivnih šolskih programov, dejavno vključevanje učencev, lokalno in regionalno sodelovanje, izobraževanje učiteljev, konceptualni razvoj mreže in kakovost standardov.

Začelo se je leta 1993 s prvimi 12 šolami, nadaljevalo pa s štirimi širitvami in od aprila 2016 deluje v Slovenski mreži zdravih šol že  375 ustanov ( 301 osnovnih šol, 63 srednjih šol in 11 dijaških domov, kar pomeni  67 % vseh slovenskih OŠ oz.  60 % vseh OŠ, SRŠ in dijaških domov). Za širitev projekta so se odločili na predlog vključenih šol ter interesa novih, saj se jim je projekt zdel koristen in spodbuden za njihova okolja. Od začetka mreža deluje s podporo Ministrstva za zdravje ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, za nacionalno usklajevanje je pristojen Nacionalni inštitut za javno zdravje, območne koordinacije pa so prevzele območne enote NIJZ. V teh 23 letih je projekt prerasel v program, proces oz. način miselnosti, ki se kaže v stabilni mreži šol, ki poskušajo s sistematičnim delom ohranjati in izboljševati zdravje svojih učencev, učiteljev in staršev.

S septembrom 2016 se je naša šola vključila v Slovensko mrežo zdravih šol in tako pridobila naziv Zdrava šola.

 

2 CILJI ZDRAVE ŠOLE

Pri našem delu sledimo ciljem zdravih šol:

 1. Aktivno podpiramo pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbimo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence spodbujamo k različnim dejavnostim z raznovrstnimi pobudami.
 5. Izkoriščamo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbimo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbimo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo.
 8. Aktivno podpiramo zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevamo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevamo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana v učnem načrtu zdrave prehrane.
 11. Sodelujemo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam svetujejo in pomagajo na področju zdravja otrok in mladostnikov.
 12. Vzpostavili smo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo.

 

3 DELO NA ŠOLI

Celostni pogled na zdravje pomeni zdravje na vseh področjih za vse vključene deležnike, poti vplivanja pa iščemo z različnimi možnostmi.

Pomembne so tako vsebine zdravja v učnem načrtu, kontinuirano izobraževanja učiteljev, ponudba zdravju naklonjenih dejavnosti na šoli, dobra organizacija, šolska in razredna pravila, kot tudi kakovostna komunikacija med zaposlenimi, učenci, starši, sodelovanje z lokalno skupnostjo in drugimi institucijami, ki lahko vplivajo na zdravje. Torej je pomembno vse, kar lahko izboljšuje življenje in delo na šoli.

Zavedamo se, da je zdravje zelo pomemben in hkrati širok pojem,  zato si vsako leto želimo doseči pozitivne spremembe na telesnem, duševnem in socialnem področju naših učencev in zaposlenih. Prizadevamo si za napredek pri učencih, zato jih ozaveščamo o zdravju in njegovem pomenu. V ta namen jim na šoli omogočamo temu primerne vsebine in aktivnosti.  Spodbujamo jih k zdravemu življenjskemu slogu  z dnevi dejavnosti, z različnimi delavnicami in jim nudimo aktivnosti, ki krepijo njihovo zdravje. Pri delu si prizadevamo, da z učenci razvijamo pozitivno samopodobo in spoštljiv odnos do soljudi. Pri medsebojnem delu razvijamo pozitivno klimo in dobro komunikacijo.

 

V šolskem letu 2020/21 je rdeča nit OBELEŽITEV SVETOVNIH DNI IN SLOVENSKIH KULTURNIH PRAZNIKOV.

V okviru rdeče niti smo si zadali različne naloge, s katerimi bomo učencem obogatili vzgojno-izobraževalno dejavnost. Izvajali jih bomo tekom celotnega šolskega leta. Naloge so sledeče:

 • EKOLOŠKA OZAVEŠČENOST,
 • ZDRAVE PREHRANSKE NAVADE,
 • SKRBIM ZA ZDRAVJE,
 • MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE,
 • VARNO V PROMET,
 • GIBANJE ZA ZDRAVJE,
 • OBELEŽITEV SVETOVNIH DNI,
 • TEŽA ŠOLSKE TORBE,
 • VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V REALNEM IN DIGITALNEM SVETU.

Podrobnejši opis posameznih delovnih nalog je v letnem delovnem načrtu ZDRAVE ŠOLE 2020/2021.

Vodja Zdrave šole

Tjaša Hribar Brce

 

KORISTNE BROŠURE:

Bralna kultura

Psiholoska podpora

Spanje

Telesna dejavnost

 

(Skupno 800 obiskov, današnjih obiskov 1)