Drugošolci smo se dobro vpeljali v pouk na daljavo. Vsak dan se doma zelo trudimo za šolsko delo, sproti delamo naloge, si ogledujemo filmčke, poslušamo razlage, beremo in tudi ustvarjamo. Všeč nam je, da se vsakodnevno vidimo s sošolci na videosrečanjih, včasih tudi malce po svoje poklepetamo.

Ker se počasi poslavljamo od jeseni, smo v zadnjih trenutkih ustvarjali z jesenskimi listi.

Metka Hočevar