»S spoštovanjem in odgovornim ravnanjem do dobrih

medsebojnih odnosov in kvalitetnega  znanja”

 

Poslanstvo naše šole  je oblikovati vedoželjne in odgovorne mladostnike v medsebojnem sodelovanju vseh vključenih, zavedajoč se svojih nalog in odgovornosti, ki jih imamo kot pedagoški delavci, učenci in  starši. Učence želimo vključiti  v vzgojno-izobraževalni sistem tako, da bodo aktivno pridobivali znanje, veščine, spretnosti, oblikovali vrednostni sistem, ki bo omogočal ustvarjalno in kooperativno življenje v naši družbi. Te cilje uresničujemo s sodelovanjem učencev, učiteljev, staršev, lokalne skupnosti in strokovnih institucij.