Spoštovani učenci in starši!

V okviru EKOŠOLE se bomo tudi letos že drugič vključili v vseslovenski okoljsko-humanitarni projekt

Jaz, ti, mi za Slovenijo – Stara plastenka za novo življenje.

Vabimo vas, da doma pridno zbirate plastenke in jih pripeljete v šolo. Glede na to, da se preko celega leta zbere kar nekaj plastenk, jih shranjujte v vrečah doma. Prosite tudi sosede, da plastenke shranjujejo in jih bodo lahko oddali na zbirno mesto.

Zbiranje odpadnih plastenk PET poteka za humanitarni namen.

Zbiranje bo potekalo od 22. 3. 2018 do 22. 4. 2018.

Cilji projekta:

Dosledno ločevanje odpadnih slovenskih plastenk PET z namenom usmerjanja v predelavo za recikliranje in izdelavo novih, recikliranih plastenk PET.

Raziskovanje, kako iz slovenske odpadne plastenke PET nastane nova, reciklirana plastenka PET.

 

Mentorica EKOŠOLE: Polona Trebše     

Ravnateljica: Zvonka Mrgole