Objavljamo razpisno dokumentacijo za dobavo živil za OŠ Tržišče za obdobja 1.10.2020 do 30.9.2022.