V letošnjem letu smo se na šoli odločili sodelovati z Osnovno šolo Tuhelj na Hrvaškem, pod naslovom Jezik briše meje in nas povezuje (Jezik granice briše i povezuje nas više). V sklopu tega projekta smo se učenci 5. in 6. razreda odpravili k njim na obisk.

Srečali smo se v vasi Kumrovec, kjer smo si ogledali staro vas in rojstno hišo Josipa Broza Tita. Ogledali smo si še ostale stare hiše in spoznali življenje pred več kot 100 leti. Ob tem smo se družili tudi z učenci z OŠ Tuhelj in se z njimi tudi pogovarjali, čeprav nismo vsega razumeli. Nato smo se razdelili v dve skupini in odšli v ustvarjalne delavnice. Ena skupina je izdelovala rože iz krep papirja, druga pa vadila lepopis. Po končanih delavnicah smo se odpravili v njihovo šolo, kjer so nas lepo pogostili. Po kosilu smo si ogledali še grad Veliki Tabor, kjer nam je vodič pripovedoval zgodbe v njihovem jeziku. Nismo ga čisto razumeli, a so nam učiteljice prevajale besedilo. Grad je zelo velik in nam je bil zelo všeč. Še posebej zgodba o Veroniki Deseniški. Po ogledu so si nekateri kupili tudi spominke, nato pa smo se odpravili domov.

Izlet nam je bil zelo všeč, še posebej zato, ker smo spoznali veliko novega in navezali nekaj stikov z učenci s sosednje šole.

Hana Trebše in Anja Jereb, 6. razred