Na šoli smo letos prvič pričeli z izvajanjem lego krožka. Zanimanje je precej veliko. Učenci uživajo v sestavljanju z lego gradniki. Ob tem razvijajo fino motoriko, bogatijo domišljijske predstave, sodelujejo z vrstniki in skupaj iščejo rešitve, konstruirajo različne zgradbe, vozila, živali … Pri vsem tem pa ne manjka zabave in dobre volje.

Mentorica lego krožka Metka Hočevar