V januarju je potekala vseslovenska akcija Teden pisanja z roko, ki se ji je pridružila tudi naša šola. Osrednja tema je bila Mislim tiho, pišem počasi in nas je spodbujala k razmišljanju o pomenu umirjenosti pri pisanju z roko. Učenci in učenke so se vključili v raznolike dejavnosti, ki jih ni bilo malo.

Naši najmlajši učenci so razmišljali, ali njihovi starši še pišejo z roko. S pomočjo razredničarke so ustvarili miselni vzorec z dejavnostmi pisanja v družini.

Ker so se učenci v 2. razredu ravno učili pisanja pisanih črk, so namenili čas lepopisu – prepisovanju besedila z nalivnim peresom. Svoje ustvarjanje so nadaljevali pri likovni umetnosti, kjer so okrasili svoje inicialke. Vse dejavnosti pa so povezali s pogovorom o tem, kaj danes starši pišejo z roko in kaj na računalnik.

V 3. razredu so učenci pri pouku slovenščine s pisanimi črkami zapisali verz Ne učimo se za šolo, ampak za življenje, nato pa ugotavljali, čigava je pisava. Pri tem so se zabavali, saj marsikateri učenec ni prepoznal lastne pisave. Pri likovni umetnosti so oblikovali svoje ime in ga okrasili, nato pa iz kartona izrezali poljubno obliko, okrasili obrobo in znotraj nje s pisanimi črkami zapisali, kdo je prijatelj in kaj vse jim pomeni.

V 4. razredu so učenci povezali dejavnosti s pesniško zbirko Ferija Lainščka, saj so učenci prebirali njegove pesmi, podrobneje pa so se seznanili s pesmijo Ledene rože, ki so jo prepisali, prav tako so okrasili začetne črke svojih imen.

Učenci 5. razreda so obiskali šolsko knjižnico, kjer so si po lastni želji izbrali pesniško zbirko in iz nje prepisali pesmico ter jo ilustrirali. Sledil je pogovor o raznolikosti pisave. Pri pouku glasbe so se zabavali ob poslušanju pesmi Vlada Kreslina in se eno izmed njih – Od višine se zvrti – tudi naučili. Slednjo so prepisali v zvezek. Izdelali so tudi vremensko napoved.

 

Tudi na predmetni stopnji so učenci ustvarjali pri vseh učnih predmetih. Pri angleščini so s prepisom daljšega besedila utrjevali lepo pisavo in se v nadaljevanju še pogovorili o njeni pomembnosti, pri zgodovini so raziskovali prve pisave, medtem ko so pri glasbeni umetnosti spoznavali tipična glasbila in glasbo Prekmurja. Nastali so plakati, ki že krasijo šolske prostore.

Pri slovenščini so učenci 8. razreda poustvarjali besedili Povodni mož in Turjaška Rozamunda. Tako so nastale svobodne pesmi in pesmi z rimo. Učenci 6. razreda so ustvarili razredno kuharsko knjigo. Svoje recepte so okrasili še z ilustracijami. Obilo smeha in dobre volje pa je bilo v 7. razredu, saj so bila poustvarjalna besedila Kozlovske sodbe v Višnji Gori izjemno navihana. Najstarejši učenci so z roko napisali življenjepis, nato pa podatke vnesli v evropski dokument – Europass. Matematično učno snov so učenci povezali s preslikavo črk. Pri ostalih učnih predmetih pa so posebno pozornost namenili predvsem lepopisu.

 

Pri zgodnjem poučevanju angleščine v prvem razredu so učenci prebrali knjigo Where’s my baby?, avtorja J. Ashworth in J. Clarka, in se naučili pesmico Monster poem. Vsak je prepisal del pesmi. V drugem razredu so se ukvarjali z vsebino knjige Chicken Licken, ki jo je zapisala J. Dooley. V obeh razredih pa so se pogovarjali o tem, kako se razlikuje zapisovanje angleških besed od slovenskih. Pri nemščini pa so zapisali svojo kratko predstavitev in najpogostejše misli iz nemškega jezika.

 

Tudi v oddelku podaljšanega bivanja so bili učenci dejavni. V OPB1 so ustvarjalno zapisovali svoja imena, medtem ko so v OPB2 združili teden pisanja z roko in slovenski kulturni praznik – Prešernov dan. Nekateri učenci so se potrudili z lepopisom in prepisali ter zapisali delček Prešernovih pesmi, drugi pa so ga tudi narisali.

Učitelji smo zapisali različne misli, nato pa so učenci ugotavljali, čigava pisava je to. Tudi bralno čajanko smo povezali z zapisom naših občutkov srečanja in misli o prebrani knjigi.

 

Izvedli smo številne dejavnosti, a tu se spodbujanje pisanja z roko ne konča, saj bomo še naprej utrjevali lepopisje.

Vesna Perko, koordinatorica projekta