OBVESTILO STARŠEM UČENCEV OSNOVNIH ŠOL V OBČINI SEVNICA O NUJNEM VARSTVU

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da bodo v skladu z odredbo od ponedeljka, 16. 03. 2020, dalje vse osnovne šole v občini Sevnica  ZAPRTE, zaradi epidemije koronavirusa v Republiki Sloveniji.

Prepoved ne velja v primeru organizacije nujnega varstva otrok staršev, ki morajo opravljati delovno obveznost na delovnem mestu v sektorjih kritične infrastrukture ali na področju nacionalne varnosti, do vključno 5. razreda osnovne šole.

Od ponedeljka, 16.03.2020,  dalje bo SAMO za NUJNE PRIMERE zagotovljeno varstvo za vse učence od 1. do 5. razreda naše občine v enoti VRTEC CICIBAN SEVNICA, CENTRALNI ODDELEK.

Sprejemali bomo le zdrave učence staršev, ki so dolžni opravljati delo. Nujne primere poklicev smo določili na podlagi okrožnice MIZŠ, civilne zaščite in kriznega štaba naše občine:

 • zaposlenih v zdravstvu,
 • policiji,
 • vojski,
 • zaporih,
 • komunalnih službah,
 • živilskih trgovinah,
 • lekarnah,
 • domovih za ostarele,
 • dežurne v šolah in vrtcih,
 • redarstvih in
 • službah civilne zaščite.

V primeru, da je eden od staršev doma (porodniška, bolniška, dopust, brezposeln, možnost varstva zaradi ne – nujnih del,…), drugi pa v navedenih poklicih, MORA biti UČENEC DOMA. 

Da bomo IZREDNO DEŽURSTVO pod POSEBNIMI POGOJI lažje organizirali vas prosimo, da nas obvestite o morebitni PRISOTNOSTI vašega otroka na e – naslov tanja.sorcan@vrtec-sevnica.si in tomaz.rantah@vrtec-sevnica.si do nedelje, 15. 3. 2020, do 10. ure.

Nujno varstvo učencev se izkazuje s pisno izjavo delodajalca, pri kateremu so starši zaposleni (pridobi starš), do 19. 3. 2020 je lahko to določilo v izjemnih primerih tudi opuščeno, saj si morajo starši pisne izjave šele pridobiti. Po 19. 3. 2020 se ta možnost izkazovanja potrebe prekine in jo nadomesti pisna izjava.   

Prosimo vas, da z VSO SKRBNOSTJO presodite ali varstvo zares potrebujete ali lahko učenca kljub vsemu zaupate v drugo varstvo.

V prostorih, kjer bo potekalo varstvo, bomo uvedli poostreno higieno ter poseben protokol prihoda in odhoda otrok ter odraslih. Prosimo, da upoštevate naša navodila in pravila, v okviru katerih bomo delovali v kriznih razmerah.

O vseh nadaljnjih informacijah in ukrepih vas bomo obveščali preko šolskih spletnih strani.

HVALA ZA RAZUMEVANJE, SREČNO IN ZDRAVO!

Ravnatelji vseh šol v občini

Sevnica, 13. 3. 2020

Poslano:

– spletna stran vseh šol v občini Sevnica