Konec maja v KS Tržišče obeležimo krajevni praznik, ki ga že 11 let praznujemo na dan sv. Urbana – zavetnika vinske trte. Sicer pa je vsebina praznika vsako leto posvečena drugi tematiki.

Letošnje leto smo v okviru praznika proslavili 150-letnico šolstva v Tržišču. S prireditvijo smo želeli poudariti pomen izobraževanja in obstoj šolstva v kraju. Učenci so pod mentorstvom učiteljev pripravili resnično bogat in lep kulturni program, na prireditvi pa so bila podeljena tudi priznanja in zahvale KS za aktivno sodelovanje posameznikov na področju prostovoljstva, kulture in dobrodelnosti. Priznanje sta prejeli tudi sodelavki na šoli Mihaela Jelenc in Andreja Umek.

Prireditve se je poleg učencev, staršev in krajanov udeležilo tudi veliko predstavnikov lokalne skupnosti, organizacij, šol, občinske uprave na čelu z g. županom Srečkom Ocvirkom in g. podžupanom Janezom Kukcem.

Po prireditvi so si udeleženci lahko ogledali razstavo z naslovom Pogled v šolske klopi, ki so jo pripravili delavci šole. Razstava prikazuje zgodovinski pregled šolstva v kraju in tudi predstavitev dejavnosti v današnjem času.

Zvonka Mrgole, ravnateljica