V četrtek, 12. 9. 2019, je prvošolce obiskal policist iz Policijske postaje Sevnica. Učencem je na jasen in razumljiv način govoril o varnosti v prometu. Opozoril jih je na nevarnosti, ki prežijo nanje, kadar so kot pešci udeleženi v prometu. Opozoril jih je, da morajo prvošolci in drugošolci vsak dan imeti na poti v šolo in iz nje rumeno rutico. Ta jih bo naredila bolj vidne in zato bolj varne. Opozoril jih je tudi na to, da morajo biti med vožnjo v avtu vedno pripeti in na otroškem sedežu. Kadar pa so v prometu udeleženi kot kolesarji, morajo obvezno nositi čelado. Po tem pogovoru smo odšli ven, kjer smo na točkah, kjer morajo učenci najpogosteje prečkati cesto, to tudi preizkusili. Učenci so dvignili roko in s tem voznikom nakazali, da želijo prečkati cesto. Nato so pogledali levo, desno in še enkrat levo, da so se prepričali, če je pot prosta. Če vozil ni bilo ali pa so se pred zebro ustavila, so učenci varno prečkali cesto. Najbolj nas je presenetilo, da nekateri vozniki kljub prisotnosti policista pred zebro niso ustavili svojih vozil, čeprav pravila o cestnem prometu to zahtevajo. Upamo, da so si učenci zapomnili, da je cesta nevaren in nepredvidljiv prostor, kjer moramo biti še posebej previdni.

Magda Flajs, učiteljica v 1. razredu