V četrtek, 7. marca 2019, je na OŠ Tržišče potekal otroški šolski parlament. Tudi letos je razprava potekala na temo ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SITEM. Predstavniki oddelkov so pod vodstvom učiteljev, ki so jih izbrali učenci, razpravljali na temo ODNOSI V ŠOLI, UČNE VSEBINE IN ŠOLA ZA ŽIVLJENJE ter METODE IN NAČINI POUČEVANJA.

Učenci so v skupinah dokaj kritično in samokritično razpravljali o tematiki. Izpolnili so tudi anketo na temo počutja v šoli. Izkazalo se je, da se dobro počutijo takrat, ko so dobri prijatelji, si pomagajo in sodelujejo. Najbolj nesprejeto se počutijo takrat, ko jih sošolci ignorirajo in se ne želijo pogovarjati z njimi. Srečni pa so, ko dobijo dobro oceno oziroma kadar učitelji ne ocenjujejo. V zaključnem delu so učenci podali nekaj dobrih idej za popestritev pouka in dejavnosti na šoli.

Izbrali so tudi predstavnike, ki bodo šolo zastopali na občinskem otroškem parlamentu.

Zvonka Mrgole, ravnateljica