NAVODILA

Zaradi poslabšanja epidemiološke slike in preprečevanja prenosa okužb s SARS.Cov-2, bo v vzgojno izobraževalnih zavodih na podlagi okrožnice MIZŠ se od 19. 10. – 23. 10. 2020 pouk v šolah izvaja prilagojeno.

 • osnovne šole: učenci od 1. do vključno 5. razreda se izobražujejo v šoli;
 • učenci od vključno do 9. razreda se izobražujejo na daljavo;
 • glasbene šole pouk se izvaja na daljavo;
 • zavodi za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in osnovne šole s prilagojenim programom: vsi programi se izvajajo v šoli oziroma zavodu;
 • domovi za učence s posebnimi potrebami: vzgojni program se izvaja v domu.

 

Navodila za starše in učence :

 • Od ponedeljka, 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 učenci  6.-9.r. opravljajo svoje učne obveznosti na domu.
 • Učitelji že pri pouku seznanijo učence z načinom prijave in dela v aplikaciji TEAMS .
 • Pouk bo potekal po prilagojenem urniku, ki bo urejen v e-asistentu.
 • Začetek pouka je ob 7.30 in ves čas pouka so učitelji  na voljo učencem preko Teams-a za dodatna navodila oz. vprašanja, pojasnila…
 • Po potrebi se učenci v času med 7.00 in 14.00 uro obrnejo za pomoč na učitelja preko dogovorjenega kanala.
 • Učenci rešujejo naloge tudi s pomočjo didaktičnih pripomočkov, e učbenikov na internetu in s pomočjo dodatnih navodil učitelja.
 • Učenci so dolžni redno spremljati navodila učiteljev in sproti opravljati svoje obveznosti, kar je pogoj za evidentirano  prisotnost pri pouku.
 • V primeru, da se učenec ne bo odzival, bomo beležili odsotnost od pouka.
 • Starše prosimo, da spodbujajo učence in poskrbijo za izpolnjevanje delovnih obveznosti učencev.
 • Prosimo, da vsi vključeni spremljate dogajanje in ustrezno ukrepate.

 

V pričakovanju čimprejšnje rešitve nastale  situacije vas lepo pozdravljam.

Zvonka Mrgole, ravnateljica

 

Tržišče, 15. 10. 2020