Spoštovani učenci in starši!

Minile so prvomajske počitnice in upam, da ste jih preživeli kar se da dobro. Verjamem, da so se vam ne glede na to, da je pouk potekal na daljavo, še kako prilegle. Če ste odgovorni, ste delo na daljavo vzeli z vso resnostjo in se trudili, da po svojih močeh nalogo kar najbolje opravite.

Sedaj pa se bliža zaključek šolskega leta in nujno je, da postorimo še vse tisto, kar smo morda zamudili. Učitelji načrtujejo ocenjevanje in vabim vas, da se  skrbno pripravite, da pridobimo potrebne ocene skladno z navodili MIZŠ.

Kako se bo pouk odvijal do konca šolskega leta, zaenkrat še ni povsem jasno. Takoj, ko dobimo konkretna navodila, vas o tem obvestimo.

Predvidoma pa naj bi s poukom pričeli 18. maja učenci 1. triade in 25. maja devetošolci. Vsi ostali naj bi nadaljevali s poukom na daljavo. Kako  bomo organizacijsko to izvedli, vas bomo seznanili v naslednjem tednu.

Vzporedno s poukom pa seveda potekajo aktivnosti za načrtovanje organizacije pouka v naslednjem šolskem letu. Kot ena izmed prvih je izbira  obveznih in neobveznih izbirnih predmetov. Na e-asistentu je od 4. do 10. maja odprt postopek za izbiro predmetov.

Prejeli ste že  sezname in opise možnih IP, sedaj pa jih razvrstite po vrstnem redu skladno z navodili, ki so zapisana na obvestilu pri izbirnem postopku. Pomembno je, da razvrstite vse predmete, kajti le tako bomo lahko dobili realne podatke in kar najbolj racionalno oblikovali skupine. Če potrebujete pomoč, se lahko obrnete na svetovalno delavko Lucijo Umek, ki vam bo pomagala.

Vem, da si vsi že želimo srečanj v živo, a gotovo je  za vse bolje, da upoštevamo navodila stroke in upoštevamo pravila ter s tem  prispevamo k ohranjanju zdravja v ožjem in širšem okolju.

Ohranimo stik na daljavo, delajmo odgovorno in ostanimo zdravi.

Tržišče, 5. 5. 2020

Ravnateljica :

Zvonka Mrgole