Drugošolci smo pred kratkim spoznali simetrijo in simetralo. Da bi bilo naše pomnjenje kvalitetnejše in obstojnejše, smo simetrijo prikazali s konkretnimi materiali. V galeriji si poglejte, kako smo se poigrali in tudi likovno ustvarjali na omenjeno temo.

Učiteljica Metka Hočevar