Plačevanje prehrane

Šolska prehrana (zajtrk, malica, kosilo, popoldanska malica) se obračunava in plačuje po ceniku. Uporabniki so dolžni plačevati šolsko prehrano v rokih, navedenih na položnicah oziroma obvestilih.

Šolsko prehrano starši plačujejo na račun šole s položnico, ki jim jo šola pošlje do 15. v mesecu za pretekli mesec, ali preko trajnega naloga, ki ga starši odprejo v šoli. Na povezavi je dostopno soglasje za SEPA direktno obremenitev.

Rok plačila je do 18. v mesecu.

V primeru, da starši ali skrbniki prehrane ne plačajo, prejmejo z novo položnico tudi prvi opomin za neplačan znesek.