Drugošolci smo bili v tednu mobilnosti zelo aktivni. Kar dvakrat smo šli na pohod, ker smo ponovili osnovna načela varnosti v prometu. Na drugem pohodu pa smo zagrizli v hrib in osvojili Šentjurski hrib. Da sta bila sprehoda bolj zabavna, smo s seboj povabili tudi prvošolce.
Pri likovni umetnosti smo ustvarjali prevozna sredstva v tehniki trganke iz kolaž papirja.
Zelo smo bili veseli, ker smo veliko časa preživeli zunaj.

Učiteljica Metka Hočevar