Današnji način življenja nam kaže, da je znanje tujega jezika zelo pomembno, zato smo v torek, 15. marca, na šoli izvedli jezikovno delavnico. Učenci so se spogledovali z osnovnim besediščem dveh tujih jezikov – nemščine in španščine. Ker je bil za nekatere to prvi stik z obema tujima jezikoma, so se sprva otresli strahu pred napakami pri sporazumevanju v tujem jeziku, saj so učenci ugotovili, da poznajo veliko popačenk iz nemščine, ki so značilne predvsem za pogovorni jezik.

Na delavnici so se na igriv in preprost način naučili pozdraviti, predstaviti sebe, povedati nekaj o svojih interesih itd. Svoje besedišče so urili na t. i. jezikovnih postajah, ki so obsegale določeno tematiko, preizkusili pa so se tudi v kratkem kvizu o poznavanju obeh držav in igrici bingo, s katero so ponovili besedišče.

Navdušenja nad učenjem jezika ni bilo moč spregledati, saj so bili učenci željni znanja, predvsem pa so spoznali, da obvladovanje le enega tujega jezika – angleščine – v prihodnje ne bo dovolj.

Vesna Perko