Izvedba tehniškega dne na OŠ Tržišče je tokrat potekala malo drugače.
Učenci 3. triletja so strnili svoje misli, občutke ter doživetja zadnjih dveh let in se preizkusili kot pisci, igralci ter soustvarjalci.