Poznate Zdravljico? Devetošolci so jo poustvarjali in napisali zdravice svoji osnovni šoli in svojemu razredu. Preberite si jih.

 

Zdravica Osnovni šoli Tržišče

Šola je dom s prijatelji,

kjer nekako živiš

in se največ naučiš.

 

Veselje in znanje se prepletata,

učenje tam se nikoli ne konča.

 

Vprašanje zdaj leži v nalogi:

»Kje pa stoji šola,

kjer se otroštvo prepleta v prilogi«?

 

Pogledam v šolo, realnost stoji,

a v mislih le odmev Tržišča leži.

Apolonija Renko

 

Zdravica Osnovni šoli Tržišče

 

Šola tam stoji,

kjer so dobri prijatelji,

in kjer drug drugemu

pomagajo si.

 

Tržišče imenuje se,

tu učitelj nauči vse,

če učenec česa ne ve,

učitelj mu pove.

 

A ko slaba ocena pade,

učencu se svet podre,

a znova se pobere

in dalje gre naprej.

Špela Ržen

 

 

Zdravica 9. razredu

Ko v šolo prvič smo prišli,

zbali so se nas učitelji vsi.

Že dolgo od tega je zdaj,

če pogledaš za nazaj.

 

Še nekaj časa je do takrat,

ko svoje zvezke bomo vrgli v zrak.

Res se bomo dni brez šole veselili,

vendar nanjo nikoli pozabili.

 

Kmalu se bomo ločili,

vendar se nikoli ne bomo pozabili.

V novo dogodivščino bomo odšli,

da še več znanja bomo pridobili.

Ingrid Udovič, Nika Dolenšek, Lara Šinkec

 

Zdravica 9. r.

Devet let je bilo

in vseh je šlo,

medtem skupaj smo bili

in neumnosti ustvarjali.

 

Začeli smo sami,

vsi med seboj nepoznani

in na skupno pot se podali.

 

Leto je okrog,

dolga je pot,

šola nova stoji,

učna pot vsem se iskri.

Jan Kobold, Samo Umek

 

Podeželska šolska himna

V Tržišču šola ta stoji,

kjer srečujemo se vsi.

 

Šolski zvonec že zvoni,

nam se pa v razred mudi.

 

Vsak dan grem tja,

po veliko znanja.

 

V klopi sedim

se veliko učim.

 

Po končanem dnevu se veselim,

da lahko domov odhitim.

Sergej Jene

 

Vesna Perko, učiteljica