V prilogi vam posredujemo razpis za uporabo šolskih prostorov v naslednjem šolakem letu.

Razpis objketi_2020-21_

JP_objketi_2020-21